जास्त उत्पन्नासाठी शेतकऱ्यानी दोडका व भोपळा ची लागवड कसी करावी Dodaka Dudhi Bhopda Lagvad

जास्त उत्पन्नासाठी शेतकऱ्यानी दोडका व भोपळा ची लागवड कसी करावी dodka bhopada lagvad

दोडका या फळ भाजी मध्ये भरपूर प्रमाणात खनिजे आहेत दोडक्याला बाजारात चांगली मागणी असून ते कमी कालावधीत भरपूर आर्थिक फायदा मिळवून देणारे महत्त्वाचे भाजीपाला पीक आहे दोडका या पिकासाठी पाण्याचा उत्तम निचरा होणारी मध्यम ते भारी जमीन व भरपूर सेंद्रिय खताचा पुरवठा करणारे चा में पॅक लागवडीसाठी आवश्यक आहे दोडका पिकासाठी भारी कसदार जमिनीपासून ते हाल केले तर जमीन लागते उष्ण व दमट हवामान या पिकाच्या वाढीस पोषक असते या पिकास 25 ते 30 अंश सेंटिग्रेड तापमानाची गरज आहे

पूर्वमशागत लागवडीसाठी जमीन नांगरून कुळवून काडीकचरा वेचून लागवडीसाठी तयार करावे त्यानंतर तीन मीटर अंतरावर 50 ते 60 सेमी व रुंदी चे पाठ काढावेत असे पाठ पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी व उन्हाळी हंगामात पाणी देण्यासाठी उपयुक्त स्थान शेतात आडवी उभी नांगरट केल्यानंतर ढेकळे फोडून वखरणी करावी चांगले कुजलेले शेणखत हेक्‍टरी 30 ते 40 गाड्या टाकून पुन्हा करणे करावे लागवडीची वेळ व पद्धत दोडका या पिकाची लागवड खरीप हंगामात मे ते जिवंत व उन्हाळी हंगामात जानेवारी ते फेब्रुवारी या कालावधीत करतात दोडका पिकाची लागवड दंडाच्या ठाण्याला नाल्यांमध्ये बी टाकून लावावे प्रत्येक जागेत इंद्रियाला भात व नंतर दोन निरोगी रोपे ठेवावेत दोडका पिकासाठी चार ते पाच किलो प्रति हेक्‍टरी पिण्याचे आवश्यकता असते खाद्य व्यवस्थापन लागवडीच्या वेळी प्रति हेक्‍टरी 15 टन शेणखत 25 किलो नत्र 25 किलो स्फुरद 25 किलो पालाश द्यावे लागवडीनंतर दोन महिन्यांनी 25 किलो नत्र द्यावे ढोलक या पिकाला उन्हाळ्यात दर सहा ते आठ दिवसांनी पाण्याच्या पाळ्या द्याव्यात तर खरीप हंगामात आवश्‍यकतेनुसार पाणी द्यावे दोडक्याचा वेल मांडवावर सोडविणे आवश्यक आहे बैल मांडवावर चालवण्यासाठी बांबूच्या शिरा किंवा संभाजीचा किंवा नायलॉन दोरीचा सदानंद दोन मीटर लोणचे करावा मंडपासाठी बांबू देवाला कडे भाषा वापराव्यात

दोडका लागवड नंतर दोन आठवडे मी विरळणी करून प्रत्येक कार्यात दोन रुपये ठेवावेत एक स्वच्छ व निरोगी राहण्यासाठी दोन ते तीन धंद्यात फळधारणा झाल्यानंतर फळे गवताने किंवा पालापाचोळ्याचे सायने पूर्णपणे झाकून टाकावे फळा फळा खाल्ले सुद्धा पालापाचोळा घालावा

दुधी भोपळा दुधी भोपळा कार्बोहायड्रेट्स व खनिजे भरपूर प्रमाणात असतात बघा उत्तम आरोग्यासाठी अतिशय उपयोगी आहे पचनास हलका असतो दुधी भोपळ्याचा आखाती देशांमध्ये निर्यात ते चांगला वाव आहे दुधी भोपळ्यासाठी हलकी ते मध्यम व पाण्याचा उत्तम निचरा होणारी जमीन निवडावी हे जमीन या पिकाच्या वाढीस पोषक ठरते जमिनीचा सामू सहा ते सात दरम्यान असाव्यात दुधीभोपळा या पिकास उष्ण व दमट हवामान मानवते या पिकाच्या चांगल्या वाढीसाठी 18 ते 24 अंश तापमान होते ज्या जमिनीत दुधी भोपळ्याची लागवड करावी अशा जमिनीची चांगली खोल नांगरट करून घ्यावी जमीन तापू द्यावे सदा धाडवे उभी नांगरट केल्यानंतर ढेकळे फोडून वखरणी करावेत चांगले कुजलेले शेणखत हेक्‍टरी 20 ते 40 गळ टाकून पूर्ण करणे करावे दुधी भोपळा या पिकांची लागवड खरीप हंगामात जून-जुलै व उन्हाळी हंगामात जानेवारी ते फेब्रुवारी महिन्यात करावे दुधी भोपळा या पिकांची लागवड दांड्याच्या घटनेला नाल्यांमध्ये टाकून करावे प्रत्येक काळात तीन ते चार वेळा टाकाव्यात म्हणजेच एक हेक्‍टर लागवड करण्यासाठी चार ते पाच किलो बियाणे लागते दुधी भोपळा या पिकाची लागवड करण्यासाठी व प्रति हेक्‍टरी तीन ते सहा किलो बियाणे लागते दुधी भोपळा या पिकांमध्ये खरीप लागवडीसाठी 10 ते 12 दिवसांनी पाणी द्यावे व उन्हाळी पिकास सात ते सात दिवसांनी पाणी द्यावे पाणी बऱ्यापैकी असेल तर वेळ दोन ते तीन फूट उंचीचे झाल्यानंतर सध्या मोडून वेल वरंब्यावर द्यावेत दुधी भोपळा बॅग स्वच्छ आणि निरोगी राहण्यासाठी दोन ते तीन निधन द्यावे फळधारणा झाल्यानंतर फळे गवताने किंवा पालापाचोळ्याचे पूर्णपणे झाकून टाकावेतजधध धबधबा शद्ब दबदबा धधड धधड धधड दग्ध धंधड धधड धफहफहफह धधड सबलकब कंबकबफ दकफणव कन्फर्म दजदण्ड दजफजसजस दणकट धफबीफ फहफज डबीर षड्ज कॅनव्हासवर चकण धधड धडन्स धडजड दणदणीत धफबीफ धडन्स धफबीफ धडबद धडबद धडपड धडपड कॅनव्हास वाजवून वाजवत वजग डीजे दजफजसजस चक धडा दजडब् शशी धक तच फजफज ढधड फहफज धफबीफ फहफहड फजफज फहफज अगदी धडा दजफजसजस दबदबा धडपड दजडब् दनफज फजफज दबदन षड्ज शेतकरी दगड फहफज धरून फहफज चड दणदणीत फबीफ ढधड फहफज दबदबा बडबड फँफू फजफज धडा फजफज फजफज फहफज कॅनडा फहफज फँड्री धस षड्ज फजफज धडजड फहफज फजद्ध दजदण्ड धडनफ फजफज फजफज शेतकरी सजडब्क्सज गजानन सुरू धर्म धाव घेतली फजफज धड दजडब् धड दजदण्ड धडपड दजफजसजस फजफा दजफजसजस धड शेवटी धडा फहफज फजफा फजफज शेतकरी दबग फजफज धडा षड्ज फजफज फजद्ध फजफज ध्ये धडा धडा फजफा फुड दजदण्ड दजदण्ड

बीजप्रक्रिया रोग नियंत्रणाचा सोपा मार्ग bijprakiya

पिकाचे अधिक उत्पन्नासाठी बियाण्यापासून जाणाऱ्या रोगाविषयी तसे रोग नियंत्रणाचा मध्ये शेतकऱ्याला माहिती असणे अत्यंत महत्त्वाचे रोगग्रस्त अभियानाच्या बाहेरील पृष्ठभागावर तसेच वेगवेगळ्या प्रकारच्या पॉलिसीचे डोळ्याने दिसत नाही रोकड पिण्याची वेळ निघून गेल्यानंतर बियाण्याच्या सुप्तावस्थेत असलेले बोरसे मुळावर वाढल्याने जाने कुस्ती खेळतात याचा परिणाम बियाण्याची उगवणक्षमता कमी होऊन उत्पादन कमी होते रोगग्रस्त बियाण्याचे जरी झाले तरी काही दिवसातच सोपे मारतात तसेच यामुळे रोगाचा प्रसार उपयोग होत असतो अशा बियाणांपासून उगवलेल्या रोपांची वाढही रोगमुक्त बियाणांपासून उगवलेल्या रोगापेक्षा कमी असते तसेच रोगग्रस्त झाडापासून मिळणाऱ्या बियाणांच्या वजन सुद्धा कमी असते आकारही लहान असतो त्यासाठी पिकांच्या सुरवातीच्या अवस्थेमध्ये येणाऱ्या बुरशीजन्य रोग रसशोषक किडी खोडमाशी यांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पेरणीपूर्व बीजप्रक्रिया करणे आवश्यक आहे पिकांच्या रोगग्रस्त बियांवर प्रामुख्याने पुजारी mp3mpgn अल्टरनेरिया बुरशीची प्रादुर्भाव खूप मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतो बुरशीजन्य रोगामुळे होणारे लोक अशी लक्षणे भी जाने कुछ नही बियाण्याची उगवण क्षमता कमी होणे तसेच रोपांवर रोगांचा प्रादुर्भाव दिसून येतो ते बॅगांमध्ये रोगांची वाढ झपाट्याने झाल्यास खाण्याचे पदार्थ खराब होऊन उत्पादनात घट येते दाण्यांचा आकार लहान होऊन सुरकुत्या पडतात तसेच दाण्यांचे वजन घटते जीवरासायनिक बदल झाल्याने दाण्याचा रंग बदलतो धान्यावर पुढची विषारी द्रव्य तयार होता बीजप्रक्रिया पेरणीपूर्वी जमिनीत किंवा पाण्यातून पसरणारा रोग व किडींचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी तसेच बियाण्याची उगवण क्षमता तसेच जोमदार रोपे तयार होण्यासाठी बॅनर वर वेगवेगळे जैविक व रासायनिक बुरशीनाशकांची केव्हा कीटकनाशकांचे युवा संवर्धन करायचे प्रक्रिया केली जाते याला बीजप्रक्रिया जे म्हणतात बीजप्रक्रिया करण्याच्या पद्धती मिठाच्या द्रावणाचा उपयोग पाण्याचा वापर करून मिठाच्या दोन किंवा तीन टाक्याचे द्रावण तयार करून घ्यावे त्यासाठी 20 ते 30 ग्रॅम मीठ एक लिटर पाण्यात पूर्णपणे विरघळून घ्यावे करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या प्रमाणानुसार मीठ आणि पाण्याचे प्रमाण कमी अधिक करावे या द्रावणात बियाणे पूर्णपणे गोंधळून घ्यावे हलक्या आणि रोगमुक्त बियाणे पाण्यावरती तरंगते बियाणे वेगळे करून टाकावे तळाला राहिलेल्या बे काढून तीन वेळा पाण्याने धुवावा हे सावलीत वाळवावे प्रथम 100 किलो बियाणे मध्ये एक लिटर पाणी टाकून एक मिनिट भरभरून ओलसर करावे त्यानंतर बोलशील नाशक दिलेल्या प्रमाणात टाकून बियाणी मिश्रण कोरडे होईपर्यंत घडण्याची प्रक्रिया चालू ठेवावी मोठ्या प्रमाणावर बियाणे प्रक्रिया करावयाचे झाल्यास पाण्याच्या प्रमाणात थोडी वाढ करावी जेणेकरून बुरशीनाशक बियाणे सारख्या प्रमाणात बियाणे प्रक्रिया करण्यासाठी दिलेल्या तक्रारीनुसार लागणाऱ्या बुरशीनाशकाच्या प्रमाण घेऊन बहना सोडावे सातवे बियाणे पाण्याच्या शेंबडा देऊन ओले करून घ्यावे अशी प्रक्रिया करताना आता मध्ये राहते आणि प्लास्टिकच्या हात मोजे वापरावेत ही प्रक्रिया यंत्राद्वारे सुद्धा करता येते त्यानंतर प्रक्रिया केलेले बियाणे सावलीत वाळवून पेरणीसाठी वापरावे सर्वप्रथम राजाने बुरशीनाशकाची प्रक्रिया करावी त्यानंतर रासायनिक कीटकनाशक याची बीजप्रक्रिया करावी व त्यानंतर तीन ते चार दिवसांनी सर्वात मोठी प्रक्रिया बीजप्रक्रिया करावी मैदेन फटका बियाणे प्रक्रिया झालेले मातीच्या किंवा प्लास्टिकच्या भांड्याचा वापर करावा या पाण्याचा वापर पिण्यासाठी करू नये बीजप्रक्रिया नंतर भांड्याच्या जागा तोंड उघडू नये बीजप्रक्रिया जनावरांची निवड करण्यासाठी वापरू नये बीजप्रक्रिया करताना आता माझ्या प्रेमाच्या घालावे तोंडावर हवामानाचा अभ्यास करताना तंबाखू आणि पाणी पिणे टाळावे जवानों आवडता प्रक्रिया वजनाच्या होण्याच्या प्रक्रियेतला नंबर माणूस आवडतात लावण्यापूर्वी लावलेले

Leave a Comment