उन्हाळी बाजरी लावा आणि भरघोस उत्पन्न मिळवा Bajari Lagvad

उन्हाळी बाजरी लावा भरघोस उत्पादन मिळवा bajari lagvad महाराष्ट्र मध्ये धुळे,नंदुरबार,जळगाव,नाशिक अहमदनगर आणि पुणे या जिल्ह्यामध्ये उन्हाळी हंगामात ओलिताची सोय मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असल्यामुळे भुईमूग पिकाएवजी बाजरी लागवडीचे क्षेत्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. उन्हाळी हंगामात हे पीक येण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे 1) भुईमुगाच्या तुलनेत बाजरी हे पीक कमी कालावधीत तयार होते व पाच ते सहा पाण्याच्या … Read more