बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना Birsa Munda Krushi Kranti Yojna

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना birsa munda kranti yojana अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सन 1993-94 पासून राबविण्यात येत असलेल्या आदिवासी उपयोजना बदललेल्या परिस्थितीचे गरज विचारात घेऊन पिकांसाठी सिंचन सुविधा निर्माण करण्यासाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना या नावाने सन 2017- 18 पासून राबविण्यात येत आहे. बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना क्षेत्राअंतर्गत … Read more