E-pik pahani mobile app ई-पिक पाहणी मोबाईल ॲप

E-pik pahani mobile app ई-पिक पाहणी मोबाईल ॲप ही पेपाने मोबाईल ॲप माझी शेती माझा सातबारा मीच नोंदवणार माझा पेपर आहे ब्रीदवाक्य घेऊन महाराष्ट्र शासनाचा ई पी पाणी हा महत्त्वाकांशी प्रकल्प 15 ऑगस्ट 2021 पासून संपूर्ण राबविण्यात येत असून या प्रकल्पाच्या अंमलबजावनाला एक वर्ष पूर्ण होत आहे पॅक फिरण्याचे माहिती प्रमाणध्वनीवरील मोबाईल ॲप द्वारा गाव … Read more