रब्बी ज्वारी लागवड करून भरघोस उत्पन्न मिळवा Jvari Lagvad

रब्बी ज्वारी लागवड करून भरघोस उत्पन्न मिळवा jwari lagvad रब्बी ज्वारी बाबात थोडेच शेतकरी प्रगत तंत्राचा वापर करताना दिसून येतात.बहुतांश शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने रब्बी ज्वारी ही कुठल्याही प्रकारचे मशागत न करता आणि कोणत्या ही जमिनीवर येणारे असे पीक आहे असा गैरसमज आहे.परंतु रब्बी ज्वारी अत्यंत महत्त्वाचे अन्नधान्य पीक असून त्याचा उपयोग धान्य व कडबा म्हणून करतात. … Read more