पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन संपूर्ण माहिती Panlot

पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन संपूर्ण माहिती panlot जलसिंचनाच्या साधनांच्या विकासाला अनेक मर्यादा लक्षात घेऊन जिरायती शेती क्षेत्राची उत्पादकता वाढविण्यास व उत्पादनातील अस्थिरता कमी करण्यासाठी जमिनीत जास्त जास्त पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी व तिला झोप प्रतिबंधक करण्यासाठी संयुक्तिक समृद्ध व जलसंधारण उपाय योजना आणि योग्य जमीन वापर पद्धती अमलात आणणे अत्यंत गरजेचे आहे. आजच्या घडीला कृषी क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या … Read more