शेतकऱ्यांनी बीजोत्पादन साठी काय काळजी घ्यावी Seed production

शेतकऱ्यानी बीजोत्पादनासाठी काय काळजी घ्यावी seed production आपल्या भागातील वातावरणात चांगल्या प्रकारे येऊ शकणाऱ्या पिकांचे शक्यतो बीजोत्पादनासाठी निवड करणं करावे बहुतांश लोकांना मध्यम स्वरूपाचा पाऊस तापमान आणि आर्द्रता परकास ते पिकांना फुलोऱ्यात असताना स्वच्छ सूर्यप्रकाश आणि मध्यम तापमान मला माहिती आहे मध्यम स्वरूपाचा पाऊस तापमान आणि आर्द्रता पोषक असते पिकांना फुलोऱ्यात असताना स्वच्छ भरपूर सूर्यप्रकाश … Read more