शेतात शेततळे घेणार असाल तर.. या बाबींचा नक्कीच विचार करा Shettale

शेतात शेततळे घ्यायचे असेल तर पुढील बाबींचा नक्कीच विचार करा shettale Shettale कोरडवाहू शेतीसाठी पाणलोट व जलसंवर्धनाच्या माध्यमातून जलसिंचना ची उपलब्धता वाढविणे तसेच सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी शासनाने अलीकडे मागेल त्याला शेततळे ही योजना आखली आहे.तरीसुद्धा प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या शेतामधून पावसाच्या पाण्याचा एकही थेंब शेता बाहेर जाणार नाही अशी उपाययोजना करावी. शेततळ्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे … Read more