सोयाबीन पिकाचे जास्त उत्पादन घेण्यासाठी पेरणी कशी करावी

सोयाबीन पिकाचे जास्त उत्पादन घेण्यासाठी पेरणी कशी करावी एकूण पेरणी क्षेत्राच्या जवळपास 65 टक्के घरगुती बियाण्याचा वापर करतात परंतु बहुतेक शेतकरी बियाण्याची उगवणक्षमता न तपासता व बीज प्रक्रिया न करता पेरणी करतात त्यामुळे बियाण्यांवर जास्तीचा खर्च केला जातो बीजप्रक्रिया न केल्यामुळे रोपाचे सुरुवातीच्या काळात कीड व रोगांपासून संरक्षण होत नाही. परिणामी पिकाची जोरदार वाढ होण्यावर … Read more