अशाप्रकारे तूर लागवड करा आणि भरपूर उत्पन्न मिळावा Tur Lagvad

अशाप्रकारे तूर लागवड करा आणि भरपूर उत्पन्न मिळवा tur lagvad कडधान्य पिकांमध्ये तूर पिकाचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारतीय लोकांच्या आहारात कडधान्य पिकांचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. तसेच जमिनीची उत्पादकता व पोत कायम राखून अधिक उत्पन्न वेळ राहण्यासाठी विविध पद्धती मध्ये कडधान्य पिकांना नव्याने महत्त्व प्राप्त होत आहे. बदलते हवामान, कमी पर्जन्यमान असून सुद्धा तुर पिका … Read more

भरगोस उत्पन्नासाठी तूर लागवड कशी करावी Tur Lagvad

भरघोस उत्पन्नासाठी तूर लागवड कशी करावी tur lagvad जमिनीचा कस सुधारणे व टिकून ठेवण्यास या पिकांच्या मुळावरील ग्रंथीतील रायझोबियम जिवाणू हवेतील नत्र शोषून घेत असल्याने या पिकाची नत्राची गरज बऱ्यास प्रमाणात परस्पर भागविली जाते. शिवाय कडधाण्यानंतर घेण्यात येणाऱ्या पिकासाठी उत्तम बेवड तयार होतो तसेच मानवी आहाराच्या दृष्टीने कडधान्यांमध्ये प्रथिनांचे प्रमाण 20 ते 25 टक्के असल्याने … Read more