विकेल ते पिकेल अभियान Vikel te Pikel Abbiyan

विकेल ते पिकेल अभियान vikel te pikel abhiyan माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी दिनांक 10 सप्टेंबर 2020 रोजी विकेल ते पिकेल या राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी अभियानाचा शुभारंभ केला. शेती हा देशाचा तसेच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील शेतीचा वाटा घटत असला तरी शेतीवर आधारित लोकसंख्येचे प्रमाण देश व राज्य पातळीवर अनुक्रमे एकूण 69 … Read more